Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
wysylka facebook

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „kraina-przypraw.pl”

1.   Właścicielem sklepu Kraina-przypraw.pl jest firma HerbsLand Sp. z o.o. zarejestrowana przy ul. Wrocławska 24-26, 62-800 Kalisz. NIP: 968-09-31-824, REGON: 301025576. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000378216, kapitał zakładowy 244 000 zł

2.       Adres do korespondencji: HerbsLand Sp. z o.o. , ul. Wrocławska 24-26, 62-800 Kalisz, e-mail: sklep@kraina-przypraw.pl.

3.       Korzystanie z serwisu/sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne


1.       Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Kraina-przypraw.pl, zwaną dalej kupującym jest konsument ( w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta (przedsiębiorca). Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest firma HerbsLand Sp. z o.o. zwany dalej sprzedawcą.

2.       Przedmiotem transakcji są produkty przezentowanę przez Sklep na stronie kraina-przypraw.pl w chwili składania zamówienia.

3.      Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

4.    W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

§ 2
Składanie zamówień


1.       Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Sklepu, telefonicznie lub poprzez e-mail.

2.       Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu potwierdzane jest automatycznym e-mailem na adres, który został podany przez Kupującego. Jeżeli mail nie dotarł do Kupującego po złożeniu zamówienia – zamawiający proszony jest o sprawdzenie swojej skrzynki mailowej „spam” lub kontakt z obsługa Sklepu.

3.       Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

4.       Po złożeniu zamówienia Kupujący będzie otrzymywał automatyczne powiadomienia na jego adres mailowy o stanie realizacji zamówienia.

5.       Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

a)  przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru. Kraina-przypraw.pl zastrzega sobie w uzasadnionych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień,

b)   przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie przekazywane jest do realizacji.

c)    przedpłaty za pośrednictwem serwisu payu.pl – po otrzymaniu potwierdzenie pozytywnej autoryzacji systemu payu.pl zamówienie przekazywane jest do realizacji.

§ 3
Realizacja zamówień


1.       Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów z pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej oraz InPost.

2.     Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego będącego przedsiębiorcą odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

3.       Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto).

4.   W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje się skontaktować Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

5.    Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem

6.       Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sklep skontaktuję się z Kupującym, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7.       Kupujący zawsze otrzymuję dowód zakupu, tj. paragon, fakturę VAT

8.       Na fakturze VAT umieszczamy pozycję „usługa kurierska”

9.       Informację o kosztach związane z wysłaniem przesyłki znajdują się w formularzu składnia zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia.

10.  Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 4
Zwroty


1.       Klient, który zakupił towar wysyłkowo w sklepie, może go zwrócić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wraz z kserokopia dowodu zakupu. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). W takim przypadku towar wysyła klient na swój koszt.

2.       Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.

3.     Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe lub przekazem pocztowym w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego w odstąpieniu od umowy.

4.       Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt sklepu nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

§ 5
Rejestracja i ochrona danych osobowych


1.      Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia w sklepie dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

2.     Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. i ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

3.   Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 6
Postanowienia końcowe


1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.   Niniejszym regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

4.    Kolory oraz wykończenia produktów oferowanych przez Sprzedawcę mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych ze względu na technologie wykorzystane do publikacji produktów w Internecie.

 
 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja wszelkich zamówień złożonych w sklepie internetowym www.kraina-przypraw.pl  oraz mailowo wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  HerbsLand Sp. z o.o. zarejestrowana przy ul. Wrocławska 24-26, 62-800 Kalisz. NIP: 968-09-31-824, REGON: 301025576. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000378216, kapitał zakładowy 244 000 zł
    • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia/usługi. 
    • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
    • Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
    • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ponadto posiadają Państwo prawo do:

Podanie przez Państwo dane osobowe są warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.